Onze berichten

Bekijk afbeelding

Dakkapel plaatsen wordt makkelijker

Binnenkort wordt het eenvoudiger een omgevingsvergunning te bemachtigen voor het plaatsen van een dakkapel. Waar in het recente verleden een lange weg moest worden bewandeld om een vergunning voor bijvoorbeeld een dakkapel op de voorgevel te krijgen, is dat in de nabije toekomst niet meer nodig.

Afwijken van het bestemmingsplan

Het kabinet is akkoord gegaan met een maatregel daarvoor van de ministers Blok, Kamp en Schultz. Daarnaast moet het makkelijker worden om af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Hierdoor kunnen leegstaande kantoorgebouwen worden omgetoverd in woningen voor studenten of seniorenflats.

Naast burgers, dakkapel specialisten en andere bouwers profiteren ook gemeenten van de maatregel. Gemeenten kunnen een vergunning sneller verlenen, waardoor de administratieve kosten met ruim € 650.000 kunnen afnemen, zo is de verwachting van de ministers.

Meer informatie over vergunningen

U kunt meer informatie over een dakkapel vergunning vinden op de pagina Dakkapel vergunning. De exacte inhoud van de genomen maatregel is op deze pagina nog niet uitgewerkt, maar wel de huidige regels voor een vergunning voor een dakkapel. Een dakkapel op de voorgevel of een dakkapel zonder platdak blijft in ieder geval vergunningsplichtig.